Trafik

Några enkla regler

  • Ta hänsyn! Hela området är ett ”gåfartsområde”. 
  • Använd allmänna parkeringen för besökare. Inga onödiga passager fram till husen.
  • För att värna om miljön både lokalt och globalt, använd elektrisk motorvärmare.
  • Passagen till Skarpgränd är bara avsedd för nyttotrafik (sophämtning, post o s v) och vi bör undvika att använda den vägen för att bevara grannsämjan med den föreningen. Hjälp också till genom att se till att stänga bommen så att vi undviker onödig genomfart.